Tag Archives: Blackjack

ไพ่ BLACKJACK สามารถบำบัดอาการป่วยของโรค ASPERGER’S SYNDROME ให้ดีขึ้นได้

ไพ่ Blackjack สามารถบำบัดอาการป่วยของโรค Asperger’s Syndrome ให้ดีขึ้นได้

หากใครเคยได้ยินโรคที่บกพร่องทางพัฒนาการและพฤติกรรม  คงจะไม่พ้นโรค  Asperger’s Syndrome  ซึ่งเป็นโรคที่จัดอยู่ในประเภทออทิสซึ่ม  (Autism)  ซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาอย่างมากในกลุ่มที่พ่อแม่ที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ  จะแสดงอาการที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป  แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ  Asperger’s Syndrome  จะมีอาการที่เหมือนกันก็คือ  ขาดทักษะการเข้าสังคม  ขาดความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ค่อนข้างจะหมกมุ่นอะไรมากเกินไป  และบกพร่องในส่วนความคิดเชิงเหตุผลชัดเจน  การเล่น ไพ่ Blackjack (แบล็กแจ็ค)แม้ว่าจะเป็นเกมที่เหมาะในคาสิโนมากกว่า  แต่ใครจะคิดว่ามันช่วยฝึกพัฒนาการในการคำนวณด้านคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายถึงประโยชน์ของการเล่นแบล็กแจ็คว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง  ดังนี้ ประโยชน์ ของการเล่น ไพ่ Blackjack ประโยชน์ของการเล่นไพ่ Blackjackยังไม่มีวิจัยในไทยนักในด้านของการรักษาหรือบำบัดอาการคนกลุ่มนี้  แต่ในการใช้เป็นกิจกรรมบำบัดอาจจะมีเล่นเกมไพ่อยู่บ้าง  หากการเล่นแบล็กแจ็คที่จะช่วยพัฒนาการ  และรักษาอาการของโรคกลุ่ม  Asperger’s Syndrome  ซึ่งจะได้ผลที่ดีมากชัดเจน ช่วยในการพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์  จะเห็นได้จากกติกาของเกมไพ่ Blackjack  จะมุ่งไปในทางความน่าจะเป็นมากกว่า  เนื่องจากความน่าจะเป็น  จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบกระบวนการทางความคิดให้รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะ  เพิ่มความรอบคอบในชีวิตจริง  อีกทั้งยังช่วยให้ลดภาวะบกพร่องทางด้านนี้ให้ลดลง  เพื่อที่สามารถกลับไปเรียนในห้องเรียนได้เป็นปกติ ช่วยพัฒนาทางด้านการเข้าสังคม  กลุ่มโรค  Asperger’s Syndrome  จะมีปัญหาเรื่องอาการต่างๆ เช่น การไม่สบตาคนขณะสนทนา  การบกพร่องทางการสื่อสาร  ซึ่งการเล่นไพ่ Blackjack  เป็นการเล่นที่มากกว่า  2 

Read More