ไพ่ Blackjack สามารถบำบัดอาการป่วยของโรค Asperger’s Syndrome ให้ดีขึ้นได้

หากใครเคยได้ยินโรคที่บกพร่องทางพัฒนาการและพฤติกรรม  คงจะไม่พ้นโรค  Asperger’s Syndrome  ซึ่งเป็นโรคที่จัดอยู่ในประเภทออทิสซึ่ม  (Autism)  ซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาอย่างมากในกลุ่มที่พ่อแม่ที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ  จะแสดงอาการที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป  แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ  Asperger’s Syndrome  จะมีอาการที่เหมือนกันก็คือ  ขาดทักษะการเข้าสังคม  ขาดความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ค่อนข้างจะหมกมุ่นอะไรมากเกินไป  และบกพร่องในส่วนความคิดเชิงเหตุผลชัดเจน  การเล่น ไพ่ Blackjack (แบล็กแจ็ค)แม้ว่าจะเป็นเกมที่เหมาะในคาสิโนมากกว่า  แต่ใครจะคิดว่ามันช่วยฝึกพัฒนาการในการคำนวณด้านคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายถึงประโยชน์ของการเล่นแบล็กแจ็คว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง  ดังนี้

ไพ่ BLACKJACK รักษาอาการของโรคกลุ่ม  Asperger’s Syndrome ได้

ประโยชน์ ของการเล่น ไพ่ Blackjack

ประโยชน์ของการเล่นไพ่ Blackjackยังไม่มีวิจัยในไทยนักในด้านของการรักษาหรือบำบัดอาการคนกลุ่มนี้  แต่ในการใช้เป็นกิจกรรมบำบัดอาจจะมีเล่นเกมไพ่อยู่บ้าง  หากการเล่นแบล็กแจ็คที่จะช่วยพัฒนาการ  และรักษาอาการของโรคกลุ่ม  Asperger’s Syndrome  ซึ่งจะได้ผลที่ดีมากชัดเจน

  • ช่วยในการพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์  จะเห็นได้จากกติกาของเกมไพ่ Blackjack  จะมุ่งไปในทางความน่าจะเป็นมากกว่า  เนื่องจากความน่าจะเป็น  จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบกระบวนการทางความคิดให้รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะ  เพิ่มความรอบคอบในชีวิตจริง  อีกทั้งยังช่วยให้ลดภาวะบกพร่องทางด้านนี้ให้ลดลง  เพื่อที่สามารถกลับไปเรียนในห้องเรียนได้เป็นปกติ
  • ช่วยพัฒนาทางด้านการเข้าสังคม  กลุ่มโรค  Asperger’s Syndrome  จะมีปัญหาเรื่องอาการต่างๆ เช่น การไม่สบตาคนขณะสนทนา  การบกพร่องทางการสื่อสาร  ซึ่งการเล่นไพ่ Blackjack  เป็นการเล่นที่มากกว่า  2  คนขึ้นไป  จะทำให้การพัฒนาการเล่นแบบทีม  รู้จักการเข้าหาสังคม  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของแต่ละช่วงวัย  วัยเดียวกัน  หรือคนในครอบครัวได้ดีขึ้น  ยังช่วยลดปัญหาสภาวะจิตใจของกลุ่ม  Asperger’s Syndrome  ได้ดีมาก  เนื่องจากคนที่เป็นโรคนี้จะชอบแตกแยกจากกลุ่ม  จะชอบเก็บตัว  ไม่สุงสิงกับใคร  และบางคนถึงขั้นโดดเดี่ยวจนเสี่ยงภาวะต่อจิตใจที่เลวร้ายลงตามมา  การเล่นไพ่ Blackjack  จะเป็นการฝึกการเข้าหาสังคมก่อนเข้าสู่สังคมโลกแห่งความจริง
  • การเล่นเกมแบล็กแจ็คจะเป็นแค่กิจกรรมบำบัดเพื่อให้สามารถเข้ากับสังคมได้ดีขึ้นเท่านั้น  ที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้มีอาการ  Asperger’s Syndrome  อย่าห่างจากหมอเด็ดขาด  ไม่ว่าจะเป็นกุมารแพทย์  หรือจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  เนื่องจากโรค  Asperger’s Syndrome  จะสังเกตอาการได้ยาก  และอันตรายมากหากเป็นโรคนี้จนกระทั่งเติบโต  นอกจากนี้การปฏิบัติตนของพ่อแม่จะต้องอยู่ใกล้ชิดลูก  เพราะครอบครัวคือหัวใจสำคัญในการรักษาอาการของ  Asperger’s Syndrome  ได้เป็นอย่างดี  รวมถึงการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กควบคู่ด้วย
ไพ่ BLACKJACK มีประโยชน์ ต่อคนเป็นโรคออทิสซึ่ม

เว็บไซคาสิโนยอดนิยม agensboonline ทางเข้าสโบเบ็ต มือถือ แหล่งรวมข้อมูล เทคนิค ข่าวสาร การทำเงินออนไลน์ การสร้างรายได้อย่างอิสระ พร้อมบริการให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง